ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ภาพงานงานเสวนา Happy Life by ชีวจิต หัวข้อ"เช็คอาการเสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือดระยะแรกที่คุณต้องรู้"
งานเสวนา Happy Life by ชีวจิต หัวข้อ"เช็คอาการเสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือดระยะแรกที่คุณต้องรู้"
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700