ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ภาพบรรยาการงานเสวนาสุขภาพเรื่อง “น้ำในหูไม่เท่ากัน...โรคที่ไม่ควรมองข้าม”
ภาพบรรยาการงานเสวนาสุขภาพเรื่อง “น้ำในหูไม่เท่ากัน...โรคที่ไม่ควรมองข้าม” จัดโดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700