ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


แถลงข่าวงาน “20 ปี ร.พ.เจ้าพระยา - อลังการธารศิลป์”
ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ รองประธานกรรมการบริหาร และ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดงานแสดงศิลปะ “20 ปี ร.พ.เจ้าพระยา - อลังการธารศิลป์” ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 5 กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกรและใช้เป็นสวัสดิการในยามเจ็บป่วยของศิลปินอาวุโสต่อไป
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700