ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


สุขอนามัยที่ดี กับ ร.พ.เจ้าพระยา
พ.ญ.กนกนาถ บุญวิสุทธิ์ สูติแพทย์ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ “Dettol welcome giftset and modern mom” เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องการสร้างสุขอนามัยที่ดีของลูกน้อยและครอบครัวให้แก่คุณแม่ยุคใหม่อย่างใกล้ชิด ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700