ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Good Health Good Life
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรม “Good Health Good Life : สุขภาพดี...ชีวิตดี 2011” ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกบางและกระดูกพรุน โดย นพ.รัฐวุฒิ รักษากุลเกียรติ ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ รพ.เจ้าพระยา พร้อมรับของที่ระลึกจาก คุณน้ำฝน กุณณัฏฐ์ กุณปรียาวัฒน์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700