ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“ครอบครัวยุคใหม่...สุขใจเมื่อตั้งครรภ์ ครั้งที่1”
คลินิกสูติ-นรีเวชเที่ยงคืน ร.พ.เจ้าพระยา เดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี น.พ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ นำทีม PCT สูติ-นรีเวช และฝ่ายการตลาด จัดอบรมให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ “ครอบครัวยุคใหม่...สุขใจเมื่อตั้งครรภ์ ครั้งที่1” พร้อมมอบลูกบอลโยคะให้ทุกครอบครัวเป็นที่ระลึกด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700