ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Big Cleaning Day
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day หลังผ่านพ้นอุทกภัย และดีใจที่ได้กลับมาดูแลผู้ป่วยตามปกติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700