ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยา เทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
“โรงพยาบาลเจ้าพระยา เทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ณ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700