ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ 2555
ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ร.พ.เจ้าพระยา นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดงานทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์วัดสุวรรณคีรี กทม. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีในปีต่อๆ ไป ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700