ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้ร่วมทำกิจกรรมวันเด็กกับทางสถานีตำรวจตลิ่งชัน
คุณปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้มอบสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กกับทางสถานีตำรวจตลิ่งชัน
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700