ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Open House ต้อนรับ บมจ. เอ ไอ เอ ประเทศไทย
Open House น.พ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผอ.บริหาร พร้อมด้วยคณะแพทย์ และทีมงานฝ่ายการตลาด รพ.เจ้าพระยา ให้การต้อนรับ น.พ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ บมจ. เอ ไอ เอ ประเทศไทย และตัวแทน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700