ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยา ลงนามกับ บริษัท แพคริมฟิวเจอร์ ลีดเดอร์ จำกัด The Leader In MeTM Day Camp
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา เป็นผู้แทนลงนามกับ บริษัท แพคริมฟิวเจอร์ ลีดเดอร์ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์, นพ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ และคุณปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ร่วมเป็นพยาน ในการจัดค่ายช่วงปิดเทอมฝึกทักษะชีวิตและเสริมทักษะการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน ระดับชั้น ป.5-6 (10-12 ปี) โดยใช้ชื่อค่ายว่า The Leader In MeTM Day Camp ตอน จุดพลังแห่งความสำเร็จ (อุปนิสัยที่ 1-3) ในวันที่ 2-3 เมษายน 2555 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-433-5666 , 02-433-8222
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700