ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท
ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท ยอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 703,546 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อทำนุบำรุงวัดให้สำเร็จสมประสงค์สืบไป ณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700