ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“Go Green for Health”
“Go Green for Health” โรงพยาบาลเจ้าพระยาเดินหน้าจัดโครงการพิเศษเพื่อประชาชนทั่วไป “ตลาดนัดสีเขียว Go Green for Health” สำหรับผู้รักสุขภาพสามารถเข้าร่วมช้อป ชิม ชม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ชื่นชอบ ได้ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ตลาดสุขภาพ ร.พ.เจ้าพระยา สอบถามเพิ่มเติม 02-433-8222 , 02-433-5666
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700