ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ร.พ.เจ้าพระยาช่วยเหลือเด็กวัดโบสถ์วรดิตถ์
ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา นำทีมการตลาดเป็นตัวแทนผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มอบเงินทุนการศึกษาและชุดนักเรียนจากการจัดงาน Back to school ให้แก่น้องๆ ที่พักอาศัย ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700