ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“มหัศจรรย์...สายใยรักแห่งครอบครัว” ครั้งที่ 1
“มหัศจรรย์...สายใยรักแห่งครอบครัว” ครั้งที่ 1 นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ประธานองค์กรแพทย์และหัวหน้า PCT สูตินรีเวช รพ.เจ้าพระยา ร่วมกับผลิตภัณฑ์เดทตอล จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ชื่องาน “มหัศจรรย์...สายใยรักแห่งครอบครัว” ครั้งที่ 1 พร้อมสอนเทคนิคการอาบน้ำลูกน้อยอย่างถูกวิธี โดยได้รับความสนใจจากครอบครัวยุคใหม่เข้าร่วมจำนวนมาก ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700