ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“Healthy Mom Healthy Baby”
“Healthy Mom Healthy Baby” โรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่และนิตยสาร Modern Mom จัดกิจกรรมโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ Healthy Mom Healthy Baby เพื่อช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์เรียนรู้วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเตรียมความพร้อมของร่างกายในการคลอดบุตร ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700