ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“The Leader In MeTM Camp” ณ รพ.เจ้าพระยา
“The Leader In MeTM Camp” นายปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผอ.บริหาร รพ.เจ้าพระยา และ ผศ.พญ.อรุณ วงศ์จิราษฎร์ ถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก The Leader In MeTM Camp ตอน จุดพลังแห่งความสำเร็จ หลักสูตรจากหนังสือยอดนิยม The 7 Habits of Highly Effective Teens ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700