ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“รพ.เจ้าพระยาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่”
“รพ.เจ้าพระยาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่” พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรติแก่ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยร่วมเป็นผู้อาวุโสในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันเป็นศิริมงคลยิ่งเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700