ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาทำบุญครบรอบ 21 ปี
รพ.เจ้าพระยาทำบุญครบรอบ 21 ปี และจัดพิธีต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลบรรจุใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมอบทุนจากมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์, ศ.เกียรติคุณ นพ.สาโรจน์ วรรณพฤกษ์ และคุณเอกชัย ไชยนุวัติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 64 ทุน ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700