ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“รพ.เจ้าพระยาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555”
พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น จึงจัดแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการซักถามปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานบริษัท ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆนี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700