ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“รพ.เด็กเจ้าพระยา จัดบรรยาย Social Intelligence”
พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรพ.เด็กเจ้าพระยา (นอกเวลา) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Social Intelligence” ภายในงานรักลูก@hospitals 2012 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700