ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้รับบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีมอบกิตติกรรมประกาศต่อความสำเร็จในการปฏิบัติตามบันไดขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 11 โดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700