ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Go Green for Health ครั้งที่ 5
โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดตลาดนัดสุขภาพ “Go Green for Health” อย่างต่อเนื่อง ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 55 ตามโครงการตลาดนัดสุขภาพ ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งครั้งนี้ก็มีบรรยากาศคึกคักเช่นเคยด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมาย ครั้งถัดไปพบกันในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 55 นะคะ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700