ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาจัดงานสุขภาพร่วมกับแบงก์ชาติ
นายปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “BOT Health Care & Wellness…สัปดาห์การรณรงค์เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555” โดยการให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700