ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดตลาดนัดสุขภาพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ลานหน้า รพ.เจ้าพระยา เวลา 09.00 -14.00 น.
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700