ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“ร.พ.เจ้าพระยา ทอดผ้าป่าสามัคคีปี พ.ศ.2553”
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ร.พ.เจ้าพระยา นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อทำนุบำรุงวัดให้สำเร็จสมประสงค์สืบไป ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700