ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาช่วยลูกฉลาดและพัฒนาการดี
รพ.เจ้าพระยา จัดกิจกรรมพิเศษ “อารมณ์ดี...ช่วยสร้างลูกฉลาด พัฒนาการดี” เพื่อส่งมอบความรู้ที่ช่วยเสริมทักษะในการเลี้ยงและปลูกฝังให้ลูกมีอารมณ์ที่ดี สำหรับแม่ตั้งครรภ์และพ่อแม่ที่มีลูกวัยแรกเกิดถึง 3 ปี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รวมถึง ดร.แพง ชินพงศ์ และดร.สุพาพร บลาว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700