ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว” ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดงาน“มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว” ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งเรื่องสุขภาพโดย นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ประธานองค์กรแพทย์และสูตินรีแพทย์ รวมถึงการสาธิตอาบน้ำลูกน้อยวัยแรกเกิด โดยคุณวายูน สกุลเดชไพบูลย์ หัวหน้าแผนกเนอร์สเซอรี่ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700