ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยาตอบรับวันหัวใจโลก 2555
โรงพยาบาลเจ้าพระยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพประชาชนคนไทยตอบรับเข้าร่วมงานวันหัวใจโลก โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิหัวใจฯ และประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (กลาง) ในโอกาสร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหัวใจโลกที่มูลนิธิหัวใจฯ จัดขึ้น ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700