ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาได้รับเกียรติดูแลสุขภาพศิลปินไทย
ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา รับมอบเงิน 1,000,000 บาท จากคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้แทนมูลนิธิธารศิลป์...รักษ์จิตรกร เพื่อใช้เป็นสวัสดิการในยามเจ็บป่วยของศิลปินอาวุโส โดยมี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ กรรมการบริษัท รพ.เจ้าพระยา คุณลลิสา จงบารมี และศิลปินไทยทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700