ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รักลูก@hospitals 2012” ภายใต้ Theme “S.I. สร้างลูกฉลาดได้อย่างไร”
โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารรักลูกจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อคุณแม่เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ ในโครงการ “รักลูก@hospitals 2012” ภายใต้ Theme “S.I. สร้างลูกฉลาดได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ น.พ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยา (นอกเวลา) ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700