ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


สัมมนาฟรีหัวข้อ "พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพลูก เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้(ภูมิ) แพ้"
Mother&Care Hospital Plus สัมมนาฟรีหัวข้อ "พ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพลูก เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้(ภูมิ) แพ้" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้มนเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา ที่ผ่านมา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700