ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“สุนทรียศาสตร์ สร้างลูกสมองดี และมีสุข”
นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Modern Mom Blink Brain ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบการเสวนาในหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์ สร้างลูกสมองดี และมีสุข” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ร่วมกับ นพ. อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาสมองเด็ก ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสาธิตเรื่องสุนทรียศาสตร์ด้านนิทาน โดย อ.อุ้ย-อภิสิริ จรัลชวนะเพท ณ ห้องประชุม รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700