ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ประกายแห่งความหวังผู้มีบุตรยาก
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ รพ.เจ้าพระยา และ รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ผอ.ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร ทำพิธีเปิดบริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากอย่างเป็นทางการ แสดงความพร้อมของทีมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการ และเครื่อง EmbryoScope เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้คู่สมรสที่อยากมีบุตรมีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ณ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700