ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


งานกีฬาสี โรงพยาบาลเจ้าพระยาและเครือมหาชัย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้เข้าร่วมงานกีฬาในเครือมหาชัย โดยประธานผู้เปิดงาน นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลมหาชัย เป็นผู้กล่าวพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาภายในเครือมหาชัย ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700