ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาทำบุญขึ้นปีใหม่ 2556
พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตร่วมกับทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้า ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700