ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


Go Green for Health ครั้งที่ 11
Go Green for Health ครั้งที่ 11 โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดตลาดนัดสุขภาพ “Go Green for Health” อย่างต่อเนื่อง ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ตามโครงการตลาดนัดสุขภาพ ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งครั้งนี้ก็มีบรรยากาศคึกคักเช่นเคยด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมาย ที่มีให้เลือกสรรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไป
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700