ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว” ครั้งที่ 3
“มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว” ครั้งที่ 3 น.พ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ ประธานองค์กรแพทย์และสูตินรีแพทย์ ร.พ.เจ้าพระยา นำทีมว่าที่คุณพ่อคุณแม่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน “มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่ช้า นอกจากนี้ยังได้ทดลองห่อตัวลูกน้อยหลังอาบน้ำด้วยบรรยากาศที่สบายๆ สนุกสนานและเป็นกันเอง ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700