ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


สัมมนาเรื่อง “สารพัดปัญหาของเต้านม”
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา นำทีมศัลยแพทย์และรังสีแพทย์ จัดสัมมนาเรื่อง “สารพัดปัญหาของเต้านม” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพในสตรี ทั้งเรื่องของสาเหตุ วิธีป้องกัน และการรักษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทแนะนำอาหารต้านมะเร็งให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงเมนูต่างๆอีกด้วย ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700