ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


"9 เดือน เพื่อพัฒนาการตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 5"
พญ.เอื้ออนงค์ ทองทับ สูตินรีแพทย์ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก รพ.เจ้าพระยา ได้รับเกียรติจากนิตยสารบันทึกคุณแม่ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน “The Whole 9 Months For New Mom” สัมมนาเพื่อการพัฒนาครรภ์และเรียนรู้วิธีดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700