ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“รพ.เจ้าพระยาจัดรดน้ำขอพร”
พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการ บมจ.รพ.เจ้าพระยา ให้เกียรติร่วมในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขอพร ณ รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700