ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


“พลังเล่น...สร้างสมองลูก กับ รพ.เจ้าพระยา”
รพ.เจ้าพระยาจัดโครงการ รักลูก@hospitals 2010 ในหัวข้อ “พลังเล่น...สร้างสมองลูก” เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้ปกครองกับกุมารแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับ “พลังเล่น...สร้างเสริมสุขภาพลูกน้อย” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ประโยชน์จากกิจกรรมสาธิต “มหัศจรรย์ของเล่นจากธรรมชาติ” โดยนพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ไปอีกด้วย ณ ห้องประชุม รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700