ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


"AEC kids สร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่โลกอาเซียน"
นายแพทย์นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้อำนวยการนอกเวลาและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เที่ยงคืน โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานของบริษัท แฟมิลี่ ไดเรค จำกัด รวมทั้งวิทยากรรับเชิญในงาน “AEC Kids สร้างศักยภาพปฐมวัยสู่โลกอาเซียน” ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700