ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจให้เราดูแล
คุณศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม รับมอบบัตรสมาชิกระดับ PLATINUM แทนคุณแม่ เนื่องในโอกาสไว้วางใจบริการและให้เกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยมี นพ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้อำนวยการนอกเวลาและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เที่ยงคืน เป็นผู้มอบ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700