ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ภาพรอยยิ้ม ผู้ป่วย และผู้ให้การรักษา ศูนย์โรคหัวใจ "โรงพยาบาลเจ้าพระยา"
ภาพรอยยิ้ม ผู้ป่วย และผู้ให้การรักษา ศูนย์โรคหัวใจ "โรงพยาบาลเจ้าพระยา"
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700