ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


มหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว ครั้งที่ 4
ผ่านไปแล้วด้วยความตื่นเต้นกับมหัศจรรย์...ความรักฉบับครอบครัว ครั้งที่ 4 กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นโดยนายแพทย์สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ และทีม PCT สูตินรีเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยา เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ชมและฝึกฝนวิธีการอาบน้ำให้ลูกน้อยวัยแรกคลอดด้วยตนเอง ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700