ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ร.พ.เจ้าพระยาสอนวิธีปรับนิสัยของลูกน้อย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมจัดโครงการรักลูก@hospitals 2013 เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูและรับมือกับพฤติกรรมของเด็กเล็กยุคดิจิตอล บรรยายหัวข้อ “Humanity : ปรับนิสัยเอาแต่ใจ สร้างแรงจูงใจด้านบวก” โดยวิทยากรรับเชิญ พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และทำเวิร์คช็อป “ลูกปลอดภัย พ่อแม่สุขใจ” โดย นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน เมื่อเร็วๆ นี้
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700