ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
นายแพทย์ทศพร ม่วงสวย ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า เชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของห้างสรรพสินค้า เกี่ยวกับโรคของคนทำงานออฟฟิศ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Office Syndrome ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงโรคกระดูกและข้อด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและเป็นกันเอง ณ ห้องพยาบาล ชั้น 6 เซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700