ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาส่งเสริมให้ครอบครัวสุขภาพดี
รพ.เจ้าพระยาเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ล่าสุดจัดเสวนาหัวข้อ “รวมเรื่องน้องที่แม่ท้อง…ต้องรู้” และกิจกรรม “แม่นวด ลูกเพลิน…เกิดเลิร์นนิ่ง” ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากครอบครัวยุคใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700